Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Financiële informatie

Jaarrekeningen
infos-th05
Pijler III informatie
Externe mandaten

Download de lijst van externe mandaten

Juridische informatie

Informatiefiche over de depositobescherming
Algemeen Reglement van de Verrichtingen

Versie van toepassing vanaf 01/12/2019: Download het document

Versie van toepassing tot en met 30/11/2019: Download het document

Algemene nota over transacties, MiFID-verplichtingen en orders in financiële instrumenten
Informatie inzake beleggingsinstrumenten
infos-th03
Bancaire gedragscode : “Goede bankrelatie“
infos-th04